Osiedla Patronackie w krajobrazie Zagłębia i Górnego Śląska to temat V-go Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych, organizowanego przez nasze  Stowarzyszenie. Tegoroczna jublileuszowa konferencja poświęcona została osiedlom patronackim, stanowiącym swoiste dziedzictwo kulturowe naszego uprzemysłowionego regionu.
Czytaj całość…
 

Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Moje Miasto (Mea Urbs) powstało z zamiarem upowszechniania działań dla poprawy stanu środowiska naturalnego oraz pielęgnacji krajobrazu kulturowego regionu  oraz miast okolicznych.

 


 

Realizowane główne projekty :

1. Wspólna rzeka - Czarna Przemsza

2. Ufortyfikowane obiekty sakralne

3. Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych 

4. Osiedla patronackie

Czytaj całość…