Start arrow Projekty arrow Osiedla patronackie arrow Zagłębiowskie Osiedla patronackie
Zagłębiowskie Osiedla patronackie
Wpisał: Janusz Mieduniecki   
17.07.2016.
Projekt szlaku turystycznego "Zagłębiowskie osiedla patronackie", współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 

Image


 
Celem projektu to opracowanie koncepcji turystycznego szlaku łączącego najciekawsze osiedla patronackie miast Zagłębia Dąbrowskiego z jednoczesną propozycją rewitalizacji wybranych obiektów w sferze materialnej jak i społecznej.

 

ZAGŁĘBIOWSKIE OSIEDLA PATRONACKIE 

 

Oddajemy do rąk Państwa  niniejszą  publikację (do pobrania w pdf, wersja drukowana dostępna w siedzibie stowarzyszenia), ktora  omawia genezę i specyfikę wybranych osiedli patronackich Zagłębia Dąbrowskiego, pełni  również  rolę  dokumentacyjną.  Książka  jest  napisana  w  formie  przewodnika przez  członków  i  sympatyków naszego  Stowarzyszenia  i  w  znaczącej  części  jednocześnie, pracowników naukowych Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Zawiera mapy,  które  ilustrują  lokalizację  wybranych  najcenniejszych  osiedli  a  jednocześnie prezentuje, w formie katalogu fotografii, zachowane zespoły osadnicze. Tym samym może być dokumentem stanu zachowania osiedli patronackich w drugiej dekadzie  XXI  w. i  być  wykorzystywana,  jako  studium  porównawcze  w  analizie mieszkaniowej architektury robotniczej prowadzonej w przyszłości. Publikacja przede  wszystkim  proponuje  utworzenie  szlaku  turystycznego  po  zagłębiowskich, historycznych osiedlach, oferując czytelnikowi odwiedzenie tych miejsc.
 


Image

  
Liczymy,  że  dzięki  naszej  publikacji,  wskazane  miejsca  będą  odwiedzane,  ożywione  gwarem  turystów,  a  tym  samym  zasłużą  na  uwagę  właścicieli  i  administratorów  na  należną  im  restaurację  i  tym  samym  na  realną  rewitalizację.  Mamy  nadzieje,  że  w  jakimś  stopniu,  przyczynimy  się  tym  samym  do  procesu odnawiania  i  upamiętniania  tych  miejsc,  a  także,  że  ich  materialna,  estetyczna  i  symboliczna  kondycja  oraz  ranga  zostanie  na  tyle  ugruntowana,  że  osiedla  te zostaną trwałym zapisem treści regionalnego krajobrazu. 

 

 Zapraszamy do pobrania plików projektu:

Mapa zbiorcza Osiedla Patronackie Zagłębia Dąbrowskiego (jpg)
Publikacja - wersja elektroniczna (6,1MB) pdf

 

 

 

 

Projekt został dofinasowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - 2016r.

Image

 

 

Jako jeden z elementów projektu odbyła się konferencja Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych (FROH) edycja V.

 Pierwszy dzień konferencji 10 czerwca, był równocześnie dniem otwarcia tegorocznej Industriady, obydwa wydarzenia gościły  na terenach Galerii "Elektrownia" w Czeladzi.
Konferencja  odbyła się w godzianch przedpołudniowych, a "rozruch" Industriady w godzinach wieczorno - nocnych gdzie w tym dniu w Czeladzi można było znaleźć coś historczyczno-naukowego oraz kulturowego (spektakl wieczorny performance).
 

Więcej o FROH >> wiecej >> 

Zmieniony ( 15.11.2016. )